خرید سریع و آسان با استاگار

هدف ما در فروشگاه آستاگار، جلب و حفظ رضایت شما دوستانی است که سرمایه های ارزشمند این فروشگاه محسوب می شوید.

کارت گرافیگ

AMD
NVIDIA

CPU

AMD
intel

مادربرد

ASUS
ASUS Prime

هارد دیسک

SSD
SSD EVO

فهرست